XSD kullanımı- XSD dosyasından JAXB Java sınıfları oluşturma komutu kullanımı örneği(XSD usage-Generate JAXB Java classes from XDS file command usage example)

Size verilmiş olan bir XSD dosyasını kullanarak JAXB Java sınıfları oluşturup bu sınıfları kullanarak, size XSD dosyasını sağlayan taraf ile WS üzerinden aynı objeler ile haberleşebilirsiniz.

XSD dosyasının JAXB Java sınıflarına çevrilebilmesi için kullanılacak olan komut “xjc”‘dir. “xjc” komutu JDK bin içerisinde bulunmaktadır.
XSD dosyasından JAXB Java sınıfları oluşturma komutu kullanımı örneği aşağıdaki gibidir.

XSD dosyasından JAXB Java sınıfları oluşturma komutu en basit hali:

xjc schema.xsd

XSD dosyasından JAXB Java sınıfları oluşturma komutu “-d” ile hedef dizini ve “-p” ile Java kodlarının bulunacağı paket adı tanımlanmıştır:

xjc -d src -p blog.thoughts.on.java schema.xsd

XSD dosyasından JAXB Java sınıfları oluşturma komutu “–XautoNameResolution” ile otomatik ad çakışmalarını çözmesi belirtilerek çalıştırılmıştır:

xjc –XautoNameResolution “schema.xsd”

Bu komut ile aynı isimde oluşabilecek olan sınıf isimlerinin otomatik çözümlenmesini sağlamış oluruz.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*