XML nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

XML, “Extensible Markup Language” İngilizce kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşur. Türkçe açılımı ise şu şekildedir, Genişletilebilir İşaretleme Dili.

XML yapılandırılmış bilgileri temsil ve ifadeleri için basit metin tabanlı bir formatlama biçimidir. Bu yapılandırılmış bilgilere örnek olarak şunları gösterebiliriz: veriler, yapılandırma bilgileri, kitaplar, bir takım işlemler, faturalar ve bunun gibi aklınıza gelebilecek çeşitli dökümanlardır. XML le bu bilgileri saklayabilir ve iletebiliriz.

XML ne için ve nerelerde kullanılır a cevap verecek olur isek, şöyle söyleyebiliriz: XML yapılandırılmış bilgileri paylaşmak için çok taraflı kullanılan formattır. Çok taraflıdan kastımız ise hazırlanmış programlar arasında, insanlar arasında, bilgisayar ile insan arasında, iç ağlar ve dış ağlar arasından diyebiliriz.

Basit bir XML örneğini şöyle tanımlayabiliriz.

<person id="1956">
  <name>Ruhi</name>
  <surname>KINIK</surname>
  <gender>male</gender>
</person>

XML başlangıcında kendisi hakkında bildirimde bulunabilir yani kendi özelliklerini ilan edebilir. Bu ilan için açılan etiketin kapanışı yine kendisidir, çift etiket yoktur. Örnek olarak versiyonu ve karakter seti ilanı aşağıdaki gibidir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<address>
    <city>Şırnak</city>
    <country>Turkey</country>
</address>

XML de yorum satırı aşağıdaki şekildedir. Bu satır XML yorumlayıcıları tarafından yorumlanmaz yani ekranda görülmez.

<!-- bu bir yorumdur -->

XML, W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*