Windows komut satırından toplu halde dosyayı bir başka dizine kopyalama komutu kullanım örneği (Windows batch copy files to another directory on command line command usage example)

Windows komut satırından bir dosyayı başka bir yere kopyalamak için “xcopy” komutunu aşağıdaki örnekte olduğu gibi dosyanızın bulunduğu dizinde çalıştırabilirsiniz.

xcopy "myFile.txt" "D:\"

yada herhangi bir dizinde dosyanızın bulunduğu dizini göstererekte aşağıdaki örnekte olduğu gibi kullanabilirsiniz.

xcopy "C:\Users\okinik\Desktop\myFile.txt" "D:\"
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*