Windows komut satırı(cmd.exe) dizin yolu (Windows command line directory path)

Microsoft Windows makinelerde komut satırından işlem yapmak için cmd.exe ye aşağıdaki dizin yolundan ulaşabilirsiniz.
C:\Windows\System32\cmd.exe

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*