vi düzenleyici,editör temel komutları listesi

GNU/Linux dağıtımlarında bir dosyayı düzenlemek istediğinizde “vi” editörü size yardımcı olacaktır.
vi düzenleyicisinde kullanabileceğiniz temel komutlar listesi ağaşıdaki gibidir:

vi fileName; => dosyayı vi editörü ile açar

h => sola
l => sağa
j => aşağı
k => yukarı
0(sıfır) => imleç satır başına konumlanır
$ => satır imleç satır sonuna konumlanır

a => append-yazmaya başlama
i => insert-ekleme
esc => yazma yı bitirme
x => önündeki karakteri silme (delete)
dd => bulunulan satırı siler
yy => bulunulan satırı kopyalar
P => kopyalanmış olan kaydı bulunulan satırdan öncesine yapıştırır
p => kopyalanmış olan kaydı bulunulan satır sonrasına yapıştırır
u => çalıştırılan önceki komutu geri almayı sağlar
U => satırda yapılan değişikliklerin hepsini geri almayı sağlar

:q! => değişiklikleri kaydetmeden çık
:wq! => değişikleri yazarak çık

/ => imleçten sonrası için metin araması yapmanızı sağlar
? => imleçten öncesi için metin araması yapmanızı sağlar
n => arama yapıldıktan sonra bir sonraki eşleşen metnin gösterilmesini sağlar

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*