Varolan projeyi Git deposuna komut satırı kullanarak ekleme komutu kullanımı örneği (Adding an existing project to Git Repository using the command line command usage example)

Başlıca yapılacak adımlar şöyledir;
Uzak Git deposu oluşturma
Proje dizinimizi Git deposu özellliği kazandırma
Yerel Git depomuzun statüsünü görme
Yerel Git depomuza özel dosyaların .gitignore dosyası ile uzak Git deposuna gönderilmemesini sağlama
Yerel Git depomuzun uzak Git deposu merkezini tanımlama
Yerel Git depomuzdaki bütün dosyaları yerel kod koluna eklenmesi
Bütün eklenen dosyaların yerel kod koluna teslim edilmesi
Son olarak ise yerel kod kolundaki dosyaların uzak Git deposuna zorlayarak ileteceğiz.

Öncelikle uzak Git deponuzda yeni bir Git projesi oluşturmalısınız “http://mygitrepo.com/yazilimcitynet/EProcessServices.git” gibi

Yereldeki projemizin dizinine git deposu özelliği kazandırmak yani git komutları kullanımı özelliği kazandırma :
Aşağıdaki “git init” komutu sonrasında ilgili dizin içerisinde .git klasörü oluşur. Bu ilgili dizin içerisinde bir kök projeniz olabilir, çift projenizde olabilir veya bir biri ile ilişkili farklı proje dosyalarınız olabilir.

D:\Java\workspace\eclipseprojects\yazilimcitynet\EProcessServices>git init
Initialized empty Git repository in D:/Java/workspace/eclipseprojects/yazilimcitynet/EProcessServices/.git/

“Initialized empty Git repository” ifadesini görürseniz sorunsuz Git deposu özelliği kazandırmış olursunuz artık git komutlarını bu dizin içerisinde çalıştırabilirsiniz.

“git init” öncesi “git status” komutu çalıştırıldığında aşağıdaki hata alınacaktır.

D:\Java\workspace\eclipseprojects\yazilimcitynet\EProcessServices>git status
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git

Git statüsümüzü görebilmek yani hangi kod kolunda olduğumuzu görebilmek :

D:\Java\workspace\eclipseprojects\yazilimcitynet\EProcessServices>git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    .metadata/
    EProcessServices/
    EProcessServicesEAR/
    log/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

.gitignore kullanımı yani yerel dizinimizdeki bize özel olan dosyaların uzak Git deposuna gönderilmesini engelleme işlemi
.git dosyasının bulunduğu projemizin ana dizininde .gitignore dosyasının oluşturup içine her satıra bir kayıt gelecek şekilde yazıyoruz.

#for Eclipse and NWDS
version.ini
.plugins/org.eclipse.jdt.core/variablesAndContainers.dat
.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/*/.location

log
.metadata

#for all IDE
*.class
*.war
*.ear

gitignore işleminden sonra “git status” komutu çıktısı örnek olarak aşağıdaki gibi .metadata dosyasını sonuç çıktısında görmeyeceğiz :

D:\Java\workspace\eclipseprojects\yazilimcitynet\EProcessServices>git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    .gitignore
    EProcessServices/
    EProcessServicesEAR/
    log/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

gitignore işlemi için dosya içerisinde belitmiş olduğunuz satırlardaki dosyalar siz belirttiğiniz halde gözardı edilmiyorsa buradan yardım alabilirsiniz.

Yerel Git depomuzun Uzak Git deposu adresini tanıtma :
Bu komut ile yereldeki bu master kolumuza kendi merkezinin adresteki uzak Git depomuz olduğunu belirtiyoruz ve birbirine bağlıyoruz. Uzak Git depomuzda henüz herhangi bir değişiklik yapmadık sadece bağladık.

D:\Java\workspace\eclipseprojects\yazilimcitynet\EProcessServices>git remote add origin http://mygitrepo.com/yazilimcitynet/EProcessServices.git

Bulunulan dizindeki bütün herşeyi yerel master koluna ekliyoruz. Hala uzak Git depomuzda bir değişiklik yok.

D:\Java\workspace\eclipseprojects\yazilimcitynet\EProcessServices>git add .

Bu komut ile ise bütün eklediğimiz dosyaları yerel master kolumuza teslim ediyoruz.

D:\Java\workspace\eclipseprojects\yazilimcitynet\EProcessServices>git commit -m "initial commit"
[master (root-commit) 94e718d] initial commit
 Committer: Süleyman Oğuzhan Kınık <oguzhankinik@mygitrepo.com>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly. Run the
following command and follow the instructions in your editor to edit
your configuration file:

  git config --global --edit

After doing this, you may fix the identity used for this commit with:

  git commit --amend --reset-author

 89 files changed, 3392 insertions(+)
 create mode 100644 EProcess/.classpath
 create mode 100644 EProcess/.project
 create mode 100644 EProcess/.settings/.jsdtscope
 create mode 100644 EProcess/.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs
 create mode 100644 EProcess/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
 create mode 100644 EProcess/.settings/org.eclipse.wst.common.component
 create mode 100644 EProcess/.settings/org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml
 create mode 100644 EProcess/.settings/org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.container
 create mode 100644 EProcess/.settings/org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.name
 create mode 100644 EProcess/.tssapinfo
 create mode 100644 EProcess/EProcess.war
 create mode 100644 EProcess/WebContent/META-INF/MANIFEST.MF
 create mode 100644 EProcess/WebContent/WEB-INF/lib/log4j-1.2.17.jar
 create mode 100644 EProcess/WebContent/WEB-INF/web-j2ee-engine.xml
 create mode 100644 EProcess/WebContent/WEB-INF/web.xml
 create mode 100644 EProcess/build/classes/app-prop
 create mode 100644 EProcess/src/app-prop
 create mode 100644 EProcessEAR/.project
 create mode 100644 EProcessEAR/.settings/org.eclipse.wst.common.component
 create mode 100644 EProcessEAR/.settings/org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml
 create mode 100644 EProcessEAR/.tssapinfo
 create mode 100644 EProcessEAR/EProcessEAR.ear
 create mode 100644 EProcessEAR/EarContent/META-INF/application-j2ee-engine.xml

Hala uzak Git depomuzda bir değişiklik olmadı uzak Git projemiz boş durumdadır.
Şimdi ise son olarak aşağıdaki gibi yerel Git depomuzdaki dosyaları uzak merkez Git depomuza zorlayarak iletme komutunu çalıştıyoruz ve sonrasında Git Credential için username ve password talebine bilgiler girilmesini isteyen pencere gelebilir bu alanlar doldurulmalı.

D:\Java\workspace\eclipseprojects\yazilimcitynet\EProcessServices>git push -u origin master
Counting objects: 123, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (113/113), done.
Writing objects: 100% (123/123), 22.11 MiB | 47.00 KiB/s, done.
Total 123 (delta 13), reused 0 (delta 0)
To http://git01.mygitrepo.com/yazilimcitynet/EProcessServices.git
 * [new branch]   master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.

Bütün bu işlemlerden sonra ise artık dosya dizinindeki değişiklikleri Git ile ana deponuza gönderebilirsiniz veya Geliştirme ortamında yaptığınız değişikliklerden sonra da komut satırına gelip değişikliklerinizi uzak Git deponuza gönderebilirsiniz.

Entegre geliştirme ortamlarından ise Git ayarı yapmanızdan sonra değişikliklerinizi IDE üzerinden de gönderebilirsiniz.
Eclipse için buradan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
NWDS için buradan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*