URL nedir? URI nedir? URI ile URL farkı? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

Bu yazıda URL adresi nedir? URL adresi ne demek? URL ne işe yarar? Ayrıca uri ile url arasındaki fark nedir? cevaplarını bulacaksınız.

URL, İngilizce “Uniform Resourse Locator” kelimelerinin baş harflerini ifade etmektedir. Türkçe karşılığı olarak ise “tekdüzen kaynak konum belirleyicisi” veya “birörnek kaynak bulucu” gibi anlamlar kazanmaktadır.
URL, internet veya intranet üzerinde herhangi bir kaynağı işaret eder.

URI, İngilizce “Uniform Resourse Identifier” kelimelerini belirtmektedir. Türkçe anlamı ise “tekdüzen kaynak tanımlayıcısı” dır.
URI, URL’in işaret ettiği kaynak konumunundan sonra gelen ilgili kaynağın ayırıcı adresini belirtir yani web üzerinde belli bir kaynağa (internet sitesi, belge, resim vb.) ulaşmak için kullanılan 1994 te Tim Berners-Lee’ın oluşturmuş olduğu belli bir formata sahip karakter dizisi,metindir. Bu format UNIX dizin yapısı formatındadır.

URI ile URL arasındaki fark nedir? sorusuna cevap olarak aşağıdaki açıklamayı söyleyebiliriz.
URL teknik olarak URI nin başlangıç kısmıdır yani scheme alanıdır, sonrasında ise URN gelmektedir. Ancak teknik söylem ve yazım kullanımlarında URI yerine URL ifadesi kullanılmaktadır ve bir sorun teşkil etmemektedir.
Her URI, bir kayanağı işaret etmeyebilir, orjinal adının içinde bulunduğu ifade de olduğu gibi sadece tanımlayıcı olabilirler.

URI in sözdizimi(syntax) ı şöyledir;

scheme://domain:port/path?query_string#fragment_id
scheme://user:password@host:port/path?query_string#fragment_id

“scheme” nin alabileceği değerlere en temel örnekleri verecek olursak “http” ve “ftp” diyebiliriz.

URL veya gerçek anlamıyla URI örnekleri ise şöyledir.
http://yazilimcity.net/
https://yazilimcity.net/
http://www.yazilimcity.net/
www.yazilimcity.net/
www.yazilimcity.net
localhost:8080

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

1 Comment

  1. Levent says: Reply

    Sen yazdığını anladıysan ben de okuduğumu anlamışımdır

Leave a Reply


*