Unix Shell Script uyuma komutu kullanımı örneği (Unix Shell Script sleep command usage example)

Unix Shell Script te program akışını bekletmek için uyku komutunu aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

sleep 10
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*