• DB (VeriTabanı)
  • CRUD nedir? CRUD ne demek?

    CRUD aşağıdaki gösterilen temel veritabanı işlemlerinin baş harflerinin bir araya gelmesinden oluşan bir ifadedir. C- Create(Oluşturma,yaratma kelimeside kullanılmaktadır) R- Read(Okuma) U- Update(Güncelleme) D- Delete(Silme) CRUD ifadesini Türkçeleştirecek olursak :), YOGS şeklinde bir ifade oluşmaktadır ama CRUD ifadesini kullanırsanız daha hoş olur.