• Java
  • Java akış kontrol ifadeleri,mekanizmaları (Java control flow statements, mechanisms)

    Java kodlarınızda devam eden kod içindeki sürecinizi kontrol etmek için Javada akış kontrol ifadeleri,mekanizmaları (control flow statements) konusu altında toplanan koşullar aşağıdaki gibidir. Karar verme ifadeleri (decision-making statements) if-then if-then-else switch Döngü ifadeleri (looping statements) for while do-while Dallanma ifadeleri (branching statements) break continue return