• GNU/Linux
  • vi düzenleyici,editör temel komutları listesi

    GNU/Linux dağıtımlarında bir dosyayı düzenlemek istediğinizde “vi” editörü size yardımcı olacaktır. vi düzenleyicisinde kullanabileceğiniz temel komutlar listesi ağaşıdaki gibidir: vi fileName; => dosyayı vi editörü ile açar h => sola l => sağa j => aşağı k => yukarı 0(sıfır) => imleç satır başına konumlanır $ => satır imleç satır sonuna konumlanır a => append-yazmaya […]