• JavaScript
  • JavaScript-JSON Obje, Eşleme(Map) Obje döngüsünde anahtar ve değer kullanımı kodu örneği (JavaScript Key and Value usage code example in JSON Object-Map loop)

    JavaScript-JSON Obje, Eşleme(Map) Obje döngüsünde “key”(anahtar) ve “value”(değer) değerlerini kullanma şekli örneği aşağıdaki gibidir. JavaScript objemiz. Map döngüsünde key ve value değerlerinin kullanımı. Kod çıktımız ise şöyledir.