• DB (VeriTabanı)-Redis
  • Redis sunucusunun ulaşılabilirlik,durum,ayakta mı kontrolü komutu kullanımı örneği (Redis server available-status-UP checking command usage example)

    Redis sunucusunun çalışıp çalışmadığının, ulaşılabilir olup olmadığının bir başka değişle ayakta mı durum kontrolünü aşağıdaki gibi “redis-cli ping” komutu ile yapabilmekteyiz. Sunucu(server) ayakta(UP) yani çalışır durumda ise “PONG” cevabını dönecektir. Port vererek kontrol sağlamak için ise