• Terimler
  • Unicode nedir? Unicode ne demek?

    Unicode, İngilizce “Universal” kelimesinden alınan “uni” ile “code” kelimelerin birleşiminden meydana gelmektedir. Unicode, Türkçe karşılığı ise “Evrensel Kod” anlamına gelmektedir. Unicode, her karaktere bir sayı değeri karşılığı atayan bir standarttır. Onaltılık sayı birimi ile ifade edilir. Örnek olarak ise Türkçe karakterlerden bazılarının Unicode karşılıkları aşağıdaki gibidir. “ç” harfinin unicode karşılığı “\u00e7” “Ç” harfinin unicode karşılığı […]