• JavaScript
  • JavaScript String(karakter dizisi) işlemleri kodu kullanımı örneği (JavaScript String operation code usage example)

    JavaScript te String ile yapılan fonksiyonlar ve görevleri aşağıdaki gibidir. charAt() Returns the character at the specified index charCodeAt() Returns the Unicode of the character at the specified index concat() Joins two or more strings, and returns a copy of the joined strings fromCharCode() Converts Unicode values to characters indexOf() Returns the position of the […]

  • Java
  • Java String’de (karakter dizisi) boşluk,sekme,yeni satır,karakter silme ve değiştirme kodu kullanım örneği (Java replace and remove space,tab,new line,character code usage example in String)

    Javada kullanacağınız bir String ifadenin içerisindeki boşluk, sekme ve yeni satır gibi ifadeleri silmek veya değiştirme operasyonu yapmak isterseniz aşağıdaki örneklerdeki size uygun olan çeşitli yolları kullanabilirsiniz. Kullanacağımız Java özellikleri şunlardır. .replaceAll() .replace() .trim() Öncelikle birden fazla boşluk yada hem boşluk hem de sekme ifadesiyle gelen bir string de yanyana her bulunan boşluk,sekme ve yeni […]