• DB (VeriTabanı)
 • MongoDB collection ları,tablo ları listeleme komutu kullanımı örneği (MongoDB listing collections,tables command usage example)

  MongoDB collection ları,tablo ları listeleme komutu kullanımı örneği aşağıdaki gibidir. 1. adım yada Yukarıdaki komutun örnek kod çıktısı şu şekildedir. 2. adım Yukarıdaki komutun örnek kod çıktısı şu şekildedir. 3. adım Yukkarıdaki komutun örnek kod çıktısı şu şekildedir. 4. adım Yukkarıdaki komutun örnek kod çıktısı şu şekildedir.

 • AngularJS
 • AngularJS HTML tablo verileri,sütun sıralama kodu kullanımı örneği (AngularJS HTML table data,column sorting code usage example)

  AngularJS ngRepeat direktifi ile HTML sayfanızda tablo verilerini, sütunları sıralı göstermek isterseniz aşağıdaki gibi “orderBy” özelliğini kullanabilirsiniz. “orderBy” özelliğinin dışında “predicate” ve “reverse” özellikleride kullanılmıştır. İlgili özellikleri şöyledir, “predicate”: Bu özellik ile sıralanacak objemizin hangi özelliğine göre sıralama gerçekletireceğimizi belirtiyoruz. “reverse”: Bu özellik ile ise yapılan tablo sıralamasının tersten yapılıp yapılmayacağını belirtiyoruz. Örneğin “reverse” özelliğimiz […]

 • HTML
 • HTML Elementleri-Etiketleri listesi, Türkçe anlam, işlev ve kullanımı örnekleri

  HTML elementleri listesi Türkçe açıklamaları aşağıdaki gibidir. Etiket-Element Görev açıklaması <!–…–> Yorum tanımlar <!DOCTYPE> Defines the document type <a> Bağ, köprü tanımlar <abbr> Kısaltma tanımlar <acronym> Not supported in HTML5. Defines an acronym <address> Defines contact information for the author/owner of a document <applet> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01. Defines an embedded applet <area> […]