• JavaScript
  • JavaScript açılır(popup) pencere,yeni sekme kodu kullanımı örneği (JavaScript popup window,new tab code usage example)

    JavaScript ile açılır pencere(popup window) yada yeni sekmede açmak istediğinizde kodundan yararlanabilirsiniz. Parametreler ile yeni açacağınız pencere veya sekmeye özellikler katabilirsiniz. (ops. – opsiyonel olarak isteğe bağlı gerektiğinde değer verebilir yada vermeyebilirsiniz) 1. parametreye yönlendireceğiniz adresi yazabilirsiniz, hiç parametre vermez yada boş bırakırsanız açılacak olan pencere,sekme içeriği boş olacaktır. 2. parametreye yönlendireceğiniz pencereye kendinizce kod […]