• Java
  • Java String’de (karakter dizisi) boşluk,sekme,yeni satır,karakter silme ve değiştirme kodu kullanım örneği (Java replace and remove space,tab,new line,character code usage example in String)

    Javada kullanacağınız bir String ifadenin içerisindeki boşluk, sekme ve yeni satır gibi ifadeleri silmek veya değiştirme operasyonu yapmak isterseniz aşağıdaki örneklerdeki size uygun olan çeşitli yolları kullanabilirsiniz. Kullanacağımız Java özellikleri şunlardır. .replaceAll() .replace() .trim() Öncelikle birden fazla boşluk yada hem boşluk hem de sekme ifadesiyle gelen bir string de yanyana her bulunan boşluk,sekme ve yeni […]

  • Java
  • Java String (karakter dizisi,metin) bölme,parçalama,ayırma kodu kullanımı örneği (Java String split,divide code usage example)

    Javada bir String değerini belli bir kurala göre parçalamak,bölmek gerektiğinde .split() özelliğini kullanarak işleminizi yapabilirsiniz. İlk örneğimizde “,”(virgül) işaretine göre String i parçalama işlemini gerçekleştirdik, bir sonraki örnekte ise yeni satıra göre yani “\n”(yeni satır, enter) e göre bölme işleminigerçekleştirdik.