• Ağ (Network)
  • ssmtp.conf nedir? ssmtp.conf hakkında

    ssmtp.conf, sSMTP yapılandırma dosyasıdır. Dosya içeriğinde her satır key-value yada bir başka tabir ile anahtar kelime-argüman ikililerinden oluşur. Dosya içerisinde yapılandırma yaparken tarih veya benzeri açıklamalar eklemek için açıklama yada tarihin öncesine “#”(hash) işareti eklenmelidir, böylelikle o satır yorumlayıcı tarafından yorumlanmayacaktır. Unix sistemlerde ssmtp.conf yapılandırma dosyası dizinde şu şekilde bulunur: “/etc/ssmtp/ssmtp.conf” Bu dosyaya güvenlik açısından […]