• JavaScript
 • JavaScript String(karakter dizisi) işlemleri kodu kullanımı örneği (JavaScript String operation code usage example)

  JavaScript te String ile yapılan fonksiyonlar ve görevleri aşağıdaki gibidir. charAt() Returns the character at the specified index charCodeAt() Returns the Unicode of the character at the specified index concat() Joins two or more strings, and returns a copy of the joined strings fromCharCode() Converts Unicode values to characters indexOf() Returns the position of the […]

 • JavaScript
 • JavaScript String(karakter dizisi) bölme,parçalama,ayırma kodu kullanımı örneği (JavaScript String split,divide code usage example)

  JavaScript te mevcut bir karakter dizisini(string) i belli bir ayıraca göre ayırmak istediğinizde size yardımcı olacak olan fonksiyon “.split()” tir. Belli bir ayıraça göre derken neyi kastettiğimizi biraz açacak olursak şöyle diyebiliriz, elimizdeki string in aralarında mesela “virgül”(,) işareti, “çizgi”(-) işareti yada yeni satır(enter) işareti olabilir ve siz bunların her birini ayrı ayrı işlemek isteyebilirsiniz. […]

 • Java
 • Java String (karakter dizisi,metin) bölme,parçalama,ayırma kodu kullanımı örneği (Java String split,divide code usage example)

  Javada bir String değerini belli bir kurala göre parçalamak,bölmek gerektiğinde .split() özelliğini kullanarak işleminizi yapabilirsiniz. İlk örneğimizde “,”(virgül) işaretine göre String i parçalama işlemini gerçekleştirdik, bir sonraki örnekte ise yeni satıra göre yani “\n”(yeni satır, enter) e göre bölme işleminigerçekleştirdik.