• Java
  • Java abstract,soyut metod nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

    Java da metodlar somut ve soyut olarak tanımlabilir. Bazen abstract(soyut) nesne içindeki bir metodda abstract olarak tanımlanabilir. Mesela “Human” nesnesinin içinde “todo()” metodunun abstract bir şekilde tanımlandığını düşünürsek eğer,şunu kastetmiş oluruz, “Human” sınıfını miras edinen bir başka nesne muhakkak “todo()” metodunuda kendine uygulamak zorundadır. Abstract class ve metod yazımı ve kullanımı örneği aşağıdaki kod bloğundadır. […]

  • Java
  • Java abstract,soyut sınıf nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

    Java da nesneler somut ve soyut olarak tanımlabilir. Bazen oluşturulan nesneler direkt olarak kullanılmazlar ve kendisinden başka nesneler türetilsin diye yazılır. Bu durumdaki sınıflara abstract(soyut) sınıflar denir. Abstract class yazımı ve kullanımı örneği aşağıdaki kod bloğundadır. Soyut(abstract) class Somut(concrete) class Abstract sınıfı direk kullanamayız demiştik yani şeklinde bir kullanıma izin verilmez. Şu şekilde bir tanımlama […]