• JavaScript
  • JavaScript String(karakter dizisi) işlemleri kodu kullanımı örneği (JavaScript String operation code usage example)

    JavaScript te String ile yapılan fonksiyonlar ve görevleri aşağıdaki gibidir. charAt() Returns the character at the specified index charCodeAt() Returns the Unicode of the character at the specified index concat() Joins two or more strings, and returns a copy of the joined strings fromCharCode() Converts Unicode values to characters indexOf() Returns the position of the […]

  • JavaScript
  • JavaScript diziden eleman silme kodu kullanımı örneği (JavaScript remove item from array code usage example)

    JavaScript’te dizi değerimizden istenilen sıradaki elemanı silmek için “slice” özelliğini kullanıyoruz. İlk dizi değerimiz aşağıdaki gibidir. Burada dizi değerimizde “splice” fonksiyonunu kullanarak, ilk parametre değerimiz ile kaçıncı dizi elemanından işlem yapılmaya başlanacağını belirtiyoruz, ikinci parametre ile ise kaç tane dizi elemanı siliceğimizi belirtiyoruz. Dizi değerlerinin sırasılaması 0(sıfır) ile başlar bunu unutmamak gerekir. Kodu ile dizi […]