• DB (VeriTabanı)
 • MongoDB veritabanından veri çekme,SELECT sorgusu komutu kullanımı örneği (MongoDB fetch,SELECT query command usage example)

  MongoDB de kullandığımız veritabanına ulaştıktan sonra ilgili collection yani tablo dan veri çekmek için “find()” operasyonunu kullanmalısınız, klasik veritabanlarındaki SELECT sorgusuna karşılık gelmektedir. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir. Öncelikle buradaki gibi MongoDB veritabanına bağlanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki komut ile customers tablosundaki bütün verileri çekmiş olursunuz. SQL karşılığı ilse Bir başka MongoDB sorgu örneği ise şöyledir. SQL karşılığı […]

 • SQL
 • SQL SELECT komutu kullanımı örneği (SQL SELECT command usage example)

  “SELECT” kelimesi “seçmek” anlamındadır. SQL yapısında “SELECT” veritabanından istenen koşullara uygun verileri,bilgileri getirmek için kullanılır. Sade kullanımını şu şekildedir. result_clause : SQL’den gelmesi istenen kolonların seçildiği alandır. Alabileceği değerler “*” veya “alan1, alan2, alan3, …” a. * : Tüm alanları getirmek için kullanılır. Komutu personel tablosundaki tüm kayıtların okuması için kullanılır. b. alan1, alan2 … […]

 • SQL
 • SQL komutları ve Türkçe anlamları listesi

  Temel SQL komutları ve kısaca Türkçe anlamları: SQL komutu (SQL command) Anlamı (Mean) SQL SELECT verileri getirmek için kullanılır WHERE AND – OR SQL INSERT INTO veri eklemek için kullanılır SQL UPDATE verileri güncellemek için kullanılır SQL DELETE verileri silmek için kullanılır DISTINCT ORDER BY TRUNCATE TABLE SQL Aggregate Functions SQL GROUP BY SQL HAVING […]

 • HTML
 • HTML Elementleri-Etiketleri listesi, Türkçe anlam, işlev ve kullanımı örnekleri

  HTML elementleri listesi Türkçe açıklamaları aşağıdaki gibidir. Etiket-Element Görev açıklaması <!–…–> Yorum tanımlar <!DOCTYPE> Defines the document type <a> Bağ, köprü tanımlar <abbr> Kısaltma tanımlar <acronym> Not supported in HTML5. Defines an acronym <address> Defines contact information for the author/owner of a document <applet> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01. Defines an embedded applet <area> […]