• DB (VeriTabanı)-Redis
  • Redis sunucusunu başlatma komutu kullanımı örneği (Redis server start command usage example)

    Shell den redis server’ı ayağa kaldırmak için aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız. Farklı bir Port adresi vererek çalışma komutu aşağıdaki gibidir. Redis sunucunuz sorunsuz çalıştığında ise yukarıdaki çalıştırdığımız komut çıktısının sonunda aşağıdakine benzer bir ifadeyi görmelisiniz. Redis kurulumu için Redis’i direk yüklemek yerine indirip kurmuş iseni Redis sunucuyu ayağa kaldırmak için indirdiğiniz redis klasöründe “redis-server” ı kullanmalısınız. […]

  • Java
  • Java parametre vererek konsol ile main(ana) metod çalıştırma, çağırma komutu kullanım örneği (Java run(invoke) main method with parameters(arguments) command usage example on consol)

    Javada yazdığınız main(ana) metodunuzu shellden parametre(argüman) vererek çağırmak için terminalde aşağıdaki komutunu çalıştırmalısınız. Aşağıdaki örnekte ise yazdığınız main metodunuzun yazdığınız modül içerisindeki kütüphanelere gereksinimi olduğunu varsayarak örnek verdik. Microsoft’ta ise aşağıdaki gibi Java main metodunu barındıran sınıfını çağırabilirsiniz. Bilgisayarınıza giriş yapmış olduğunuz kullanıcınızın izinleri kısıtlı ise Java uygulamanızı çalıştırırken “sudo” ile izin hakkınıda vermelisiniz, kullanımı […]