• Java
 • Java String(karakter dizisi,metin) değerinin sayı olup olmadığını kontrolü kodu kullanımı örneği (Java check string is a numeric value code usage example)

  Java da gelen karakter dizisi değerinin(String) sayı değeri taşıyıp taşımadığının kontrolünü sağlamanızda size yardımcı olacak olan teknikler casting(kalıba dökme), istisna yakalama, regex, character digit kontrolü, number format parsing dir. casting: catching integer: catching double: regex: number format parsing: character digit control:

 • RegEx
 • Düzenli İfade (Regex-Regexp) nedir? ne işe yarar? nasıl yazılır?

  RegEx yada yazımlarda kullanılan başka bir kısa ifade ile RegExp – “Regular Expression” İngilizce kelimelerinin kısaltılıp birleştirilmiş halidir. Regular Expression’ın Türkçe karşılığı “Düzenli İfade” anlamına gelmektedir. Düzenli ifadeleri programlama da mevcut değerlerin bize sonradan ulaşacak olan değerlere uygun olup olmadığının kontrolünün yapılmasını sağlar. RegEx niçin kullanılır a bir örnek şöyle verebiliriz, mevcut bağlantı adresi listeniz […]

 • RegEx
 • Düzenli İfade (Regex) listesi (List of Regular Expression-RegEx)

  Aşağıda düzenli ifadenizin RegEx ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edebilirsiniz. Hazır RegEx listesi: Java IPv4 :“^([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])$” JavaScript IPv4 :/^([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])$/ GEÇERLİ 0.0.0.0 1.1.1.1 10.0.0.43 172.17.0.34 255.255.255.255 GEÇERSİZ -4.5.5.5 255.255.255.256 Java IPv4 with CIDR notation :“^([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])(/([0-9]|[12][0-9]|3[0-2]))?$” JavaScript IPv4 with CIDR notation :/^([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])(\/([0-9]|[12][0-9]|3[0-2]))?$/; GEÇERLİ 0.0.0.0 0.0.0.0/0 1.1.1.1 […]

 • JavaScript
 • JavaScript String’den(karakter dizisi) harf,karakter,bölüm silme-değiştirme kodu kullanımı örneği (JavaScript remove character-replace character,part code usage example from String)

  JavaScript’te String(karakter dizisi) ifadenin içeriğinde harf,karakter,bölüm,parça değişiklik yapma,silme işlemi yapmak için .replace() fonksiyonunu kullanmalıyız. İstenilen harf dizini doğrudan belirterek Sonuç: veya regex kullanarak ise karakter dizisi içerisindeki birden çok eşleşen veri var ise bütün hedefleri değiştirmek için Sonuç: Regex içersinde “/g” ifadesinin sonuna “i” eklediğimizde büyük küçük harf ayrımı yapmadan işlemimizi gerçekleştirecektir.