• DB (VeriTabanı)
  • Redis kanalına yayın yapma-kayıt atma komutu kullanımı örneği (Redis publish to channel command usage example)

    Redis kanalına yayın yapmak bir başka deyiş ile Redis sunucusuna kayıt göndermek, mesaj atmak için redis istemciyi açtıktan sonra aşağıdaki gibi “PUBLISH” komutunu kullanmalısınız. Son satırdaki “(integer) 2” ifadesi ise yayın yapılan kanalı dinleyenlerin sayısı belirtilmektedir. Redis yayın yapmak istediğiniz sunucusunun portu için varsayılan portu kullanılmadı ise yukarıdaki “redis-cli” komutunun yanına aşağıdaki gibi port bilgisi […]