• JavaScript
  • JavaScript alarm(alert),onay,istem kodu kullanımı örneği (JavaScript alert,confirm,prompt code usage example)

    HTML de ekrana bilgi penceresi açmak istediğinizde örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz, JavaScript ile ekrana alarm basabilir, kullanıya onay gönderip bu onay isteği cevabına istinaden farklı işlemler yapabiliriz ve kullanıdan veri girişi yapmasını isteyebiliriz. Alarm işlemimizi “alert()”, Onaylama işlemini “confirm()” ve İstem işlemini ise “prompt()” fonksiyonları ile aşağıdaki gibi yapabiliriz.