• Java
  • POJO nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır? nasıl yazılır?

    POJO, İngilizce “Plain Old Java Object” kelimelerinin baş harflerini ifade etmektedir. Türkçe karşılığı ise “Sade Eski Java Objesi” anlamına gelmektedir. POJO, bir Java sınıfının bir başka sınıf ile extends,implements gibi bağlantılarının yapılmamış, constructor oluşturulmamış ve belirtimler kullanılmamış halidir. Aşağıda POJO ya örnek bir kod parçası görebilirsiniz.