• Java Tekn.-JSF PrimeFaces
  • PrimeFaces zebra tablo satırları farklı renklendirme kodu kullanımı örneği (PrimeFaces drawing different color zebra table rows code usage example)

    PrimeFaces DataTable kullanımında mevcut satırlarınızın okunurluluğunu arttırmak için satırlarınızı farklı tonlardaki renkler atayabilirsiniz. Bu işlemi PrimeFaces DataTable da “.ui-datatable-odd” ve “.ui-datatable-even” class ları için CSS yazarak yapabilirsiniz. DataTable a veri aktardığınızda tek ve çift haneli satırlarınız için DOM yapısında ilgili satırlara “.ui-datatable-odd” ve “.ui-datatable-even” class ları atanır. Aşağıdaki gibi CSS tanımlaması yapabilirsiniz. “.ui-datatable-odd”, tek sayı […]