• Java
 • Java String(karakter dizisi,metin) değerinin sayı olup olmadığını kontrolü kodu kullanımı örneği (Java check string is a numeric value code usage example)

  Java da gelen karakter dizisi değerinin(String) sayı değeri taşıyıp taşımadığının kontrolünü sağlamanızda size yardımcı olacak olan teknikler casting(kalıba dökme), istisna yakalama, regex, character digit kontrolü, number format parsing dir. casting: catching integer: catching double: regex: number format parsing: character digit control:

 • JavaScript
 • JavaScript yazıyı sayıya çevirme kodu kullanımı örneği (JavaScript convert string to number code usage example)

  JavaScript’te mevcut String(karakter dizisi) ifadesini sayıya çevirme işleminde bize yardımcı olacak “Number” objesidir. Sonuç çıktımızdaki 5 ifadesinin gerçekten sayı tipine dönüştüğünü kanıtlamak için ikinci bir işlem yaptık, bu işlem ile String değerimizi ve Sayıya dönüştürdüğümüz değerimizi “+” (artı)operatörü ile işleme aldık ve sonuç çıktısında gördüğümüz 55 ve 10 sonuçlarını görebilirsiniz. Yani iki String ifade “+” […]

 • JavaScript
 • JavaScript değerinin sayı kontrolü(isNaN()) kodu kullanımı örneği (JavaScript variable check if a number(isNaN()) code usage example)

  Javascript te değişkenlerin tipi olmadığı için elde edilen değerin sayı olup olmadığının kontrolü yapmak gerektiğinde veya gelen değeriniz “NaN” ifadesine eşit ise bu değeri kontrol etmek için “isNaN()” metodunun kullanarak bir girdinin sadece sayı değeri girilmesini sağlayabilir, gelen değerin “NaN” olup olmadığının kontrolünü yapabilirsiniz. Şunu unutmamak gerek “” şeklinde bir değeri kontrol ederseniz farklı cevap […]