• SQL
  • SQL INSERT INTO komutu kullanımı örneği (SQL INSERT INTO command usage example)

    INSERT ekleme anlamındadır. INTO ise içine anlamındadır. Tabloya yeni satır ilave etmek için kullanılır. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir. * Direkt Insert : Burada kendimiz içeriğini doldurduğumuz bilgiyi veritabanına yazabiliriz. Yukarıdaki komut çalıştırıldığında “department” tablosunda aşağıdaki gibi kayıt oluşacaktır. Bizim belirtmemiş olduğumuz “number” değeri ise biz belirtmediğimiz için kendi varsayılan değerini alacaktır, burda “number” integer(tam sayı) […]