• AngularJS
  • AngularJS ng-show ve ng-hide kodu tanımı-kullanımı örneği (AngularJS ng-show and ng-hide code description-usage example)

    AngularJS’de ngShow ve ngHide direktiflerini kullanımı ile HTML elementinin ekranda görünürlüğü değiştirilebilinir. Bu direktiflerin çalışma alt yapısı CSS’in “display: none” ve “display: block” özelliklerine dayanmaktadır. Örnek kullanımı: Ekranda görülecektir. Ekranda görülmeyecektir.

  • AngularJS
  • AngularJS ng-if kodu tanımı-kullanımı örneği (AngularJS ng-if code description-usage example)

    AngularJS’de ngIf direktifinin kullanımı HTML DOM yapısında ilgili elementi silebilmeyi veya tekrar oluşturmayı sağlar. ngShow ve ngHide kullanımı ile aynı olarak algılayabilirsiniz ancak ngIf direktifinde DOM yapısında oynama yapıldığı için işlem yapılan ilgili öğe içerisinde başka bir işlem yapılmasına izin verilmeyecektir. Örnek kullanımı: Ekranda mevcut olacaktır. Ekranda mevcut olmayacaktır.