• AngularJS
  • AngularJS ng-if kodu tanımı-kullanımı örneği (AngularJS ng-if code description-usage example)

    AngularJS’de ngIf direktifinin kullanımı HTML DOM yapısında ilgili elementi silebilmeyi veya tekrar oluşturmayı sağlar. ngShow ve ngHide kullanımı ile aynı olarak algılayabilirsiniz ancak ngIf direktifinde DOM yapısında oynama yapıldığı için işlem yapılan ilgili öğe içerisinde başka bir işlem yapılmasına izin verilmeyecektir. Örnek kullanımı: Ekranda mevcut olacaktır. Ekranda mevcut olmayacaktır.