• HTML
  • HTML input elementi metin,girdi uzunluğu sınırlama,limitleme kodu kullanımı örneği (HTML input element text length limit code usage example)

    HTML de kullanıcıdan veri girişi yapmasını istediğinizde input elementini kullanırsınız ve input elementinin kontrolü söz konusu olduğunda ise kullanıcının gireceği girdinin uzunluk kontrolü için input elementinin “maxlength” attribute(nitelik)’ünü aşağıdaki örnekte olduğu gibi kullanabilirsiniz. Örneğimizde input girdi uzunluğuna 4 limitini belirliyoruz.