• Java
  • Java parametre vererek konsol ile main(ana) metod çalıştırma, çağırma komutu kullanım örneği (Java run(invoke) main method with parameters(arguments) command usage example on consol)

    Javada yazdığınız main(ana) metodunuzu shellden parametre(argüman) vererek çağırmak için terminalde aşağıdaki komutunu çalıştırmalısınız. Aşağıdaki örnekte ise yazdığınız main metodunuzun yazdığınız modül içerisindeki kütüphanelere gereksinimi olduğunu varsayarak örnek verdik. Microsoft’ta ise aşağıdaki gibi Java main metodunu barındıran sınıfını çağırabilirsiniz. Bilgisayarınıza giriş yapmış olduğunuz kullanıcınızın izinleri kısıtlı ise Java uygulamanızı çalıştırırken “sudo” ile izin hakkınıda vermelisiniz, kullanımı […]