• JavaScript
  • JavaScript-JSON Obje, Eşleme(Map) Obje döngüsünde anahtar ve değer kullanımı kodu örneği (JavaScript Key and Value usage code example in JSON Object-Map loop)

    JavaScript-JSON Obje, Eşleme(Map) Obje döngüsünde “key”(anahtar) ve “value”(değer) değerlerini kullanma şekli örneği aşağıdaki gibidir. JavaScript objemiz. Map döngüsünde key ve value değerlerinin kullanımı. Kod çıktımız ise şöyledir.

  • Java
  • Java “for” döngü kodu kullanımı örneği (Java “for” loop code usage example)

    Java’da “for” döngüsünün kullanımını iki şekilde yapabilirsiniz. Bu iki çeşit için de örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. Birinci olarak başlangış ve bitiş değeri vererek ve her döngü aşamasında başlangıç değerini arttırarak yapabilirsiniz. Kullanım şekli şöyledir: İkinci olarak ise objemiz sayısınca döngü devam etmektedir. Kullanım şekli şöyledir: Birinci tarzdaki kullanım örneğimiz: Yukarıdaki kod bloğumuzun çıktı şöyle olacaktır. İkinci […]