• HTML
  • HTML yazıya, resme link(bağlantı) verme,ekleme kodu kullanımı örneği (HTML put,add link to text, image code usage example)

    HTML resme link verme işlemi için aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi HTML’in “a” elementini kullanabilirsiniz. 1. kod bloğunda yazıya link verme işleminde var olan sayfa kapanıp yerine hedef verdiğimiz link adresi açılacaktır. 2. kod bloğu link verme işleminde ise “target=’_blank’” özelliği ile varolduğumuz sayfa açık kalır ver yeni link adresimiz yeni sekmede açılır. 3. kod […]

  • HTML
  • HTML Elementleri-Etiketleri listesi, Türkçe anlam, işlev ve kullanımı örnekleri

    HTML elementleri listesi Türkçe açıklamaları aşağıdaki gibidir. Etiket-Element Görev açıklaması <!–…–> Yorum tanımlar <!DOCTYPE> Defines the document type <a> Bağ, köprü tanımlar <abbr> Kısaltma tanımlar <acronym> Not supported in HTML5. Defines an acronym <address> Defines contact information for the author/owner of a document <applet> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01. Defines an embedded applet <area> […]