• DB (VeriTabanı)
  • MongoDB sorgusunda son verileri çekme,getirme,bulma komutu kullanımı örneği (MongoDB get,fetch,find,select last data command query usage example )

    MongoDB veritabanından tablodaki son verileri çekmek,getirmek istediğimizde bize yardımcı olacak olan özellik “sort()” tur. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir. Son 7 veriyi getirmek istediğiniz ise “sort()” ile beraber bize yardımcı olacak olan komut “limit()” tir. Kullanım şekli şöyledir.

  • HTML
  • HTML input elementi metin,girdi uzunluğu sınırlama,limitleme kodu kullanımı örneği (HTML input element text length limit code usage example)

    HTML de kullanıcıdan veri girişi yapmasını istediğinizde input elementini kullanırsınız ve input elementinin kontrolü söz konusu olduğunda ise kullanıcının gireceği girdinin uzunluk kontrolü için input elementinin “maxlength” attribute(nitelik)’ünü aşağıdaki örnekte olduğu gibi kullanabilirsiniz. Örneğimizde input girdi uzunluğuna 4 limitini belirliyoruz.