• HTML
  • HTML ‘li’ elementini etkisizleştirme,devredışı bırakma kodu kullanımı örneği (HTML disable ‘li’ element code usage example)

    HTML de listeleme işleminde listenizden bazı elemanların devre dışı görünmesini istiyorsuz ve tıklanmamasını sağlamanız gerekiyorsa, görüntüsü için HTMl “li” elementinin “class” niteliğine aşağıdaki gibi “disabled: true” yazabilir, tıklanmaması için ise “a” elementinin “href” niteliği içerisinde aşağıdaki gibi javascript fonksiyonu çağırabilirsiniz.

  • HTML
  • HTML Elementleri-Etiketleri listesi, Türkçe anlam, işlev ve kullanımı örnekleri

    HTML elementleri listesi Türkçe açıklamaları aşağıdaki gibidir. Etiket-Element Görev açıklaması <!–…–> Yorum tanımlar <!DOCTYPE> Defines the document type <a> Bağ, köprü tanımlar <abbr> Kısaltma tanımlar <acronym> Not supported in HTML5. Defines an acronym <address> Defines contact information for the author/owner of a document <applet> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01. Defines an embedded applet <area> […]