• JavaScript
  • JavaScript diziden eleman silme kodu kullanımı örneği (JavaScript remove item from array code usage example)

    JavaScript’te dizi değerimizden istenilen sıradaki elemanı silmek için “slice” özelliğini kullanıyoruz. İlk dizi değerimiz aşağıdaki gibidir. Burada dizi değerimizde “splice” fonksiyonunu kullanarak, ilk parametre değerimiz ile kaçıncı dizi elemanından işlem yapılmaya başlanacağını belirtiyoruz, ikinci parametre ile ise kaç tane dizi elemanı siliceğimizi belirtiyoruz. Dizi değerlerinin sırasılaması 0(sıfır) ile başlar bunu unutmamak gerekir. Kodu ile dizi […]