• JavaScript
  • JavaScript değerinin sayı kontrolü(isNaN()) kodu kullanımı örneği (JavaScript variable check if a number(isNaN()) code usage example)

    Javascript te değişkenlerin tipi olmadığı için elde edilen değerin sayı olup olmadığının kontrolü yapmak gerektiğinde veya gelen değeriniz “NaN” ifadesine eşit ise bu değeri kontrol etmek için “isNaN()” metodunun kullanarak bir girdinin sadece sayı değeri girilmesini sağlayabilir, gelen değerin “NaN” olup olmadığının kontrolünü yapabilirsiniz. Şunu unutmamak gerek “” şeklinde bir değeri kontrol ederseniz farklı cevap […]