• HTML
  • HTML input elementi metin,girdi uzunluğu sınırlama,limitleme kodu kullanımı örneği (HTML input element text length limit code usage example)

    HTML de kullanıcıdan veri girişi yapmasını istediğinizde input elementini kullanırsınız ve input elementinin kontrolü söz konusu olduğunda ise kullanıcının gireceği girdinin uzunluk kontrolü için input elementinin “maxlength” attribute(nitelik)’ünü aşağıdaki örnekte olduğu gibi kullanabilirsiniz. Örneğimizde input girdi uzunluğuna 4 limitini belirliyoruz.

  • HTML
  • HTML Elementleri-Etiketleri listesi, Türkçe anlam, işlev ve kullanımı örnekleri

    HTML elementleri listesi Türkçe açıklamaları aşağıdaki gibidir. Etiket-Element Görev açıklaması <!–…–> Yorum tanımlar <!DOCTYPE> Defines the document type <a> Bağ, köprü tanımlar <abbr> Kısaltma tanımlar <acronym> Not supported in HTML5. Defines an acronym <address> Defines contact information for the author/owner of a document <applet> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01. Defines an embedded applet <area> […]