• HTML
 • HTML resim ekleme kodu kullanımı örneği (HTML image adding code usage example)

  HTML sayfada resim ekleme kodunu “img” elementini kullarak “src” attribute(özelliği) e ilgili resmin kaynağını göstererek kullanabilirsiniz. Ayrıca “img” e aşağıdaki gibi özelliklerde atayabilirsiniz. Ve “img” dışında “map” ve “area” elementleri ile de sayfanızda resim göstererek bu resmin istenilen kesimleri üzerinden başka sayfa, resim ve site yolları göstererek bunlara ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.

 • HTML
 • HTML yazıya, resme link(bağlantı) verme,ekleme kodu kullanımı örneği (HTML put,add link to text, image code usage example)

  HTML resme link verme işlemi için aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi HTML’in “a” elementini kullanabilirsiniz. 1. kod bloğunda yazıya link verme işleminde var olan sayfa kapanıp yerine hedef verdiğimiz link adresi açılacaktır. 2. kod bloğu link verme işleminde ise “target=’_blank’” özelliği ile varolduğumuz sayfa açık kalır ver yeni link adresimiz yeni sekmede açılır. 3. kod […]

 • HTML
 • HTML Elementleri-Etiketleri listesi, Türkçe anlam, işlev ve kullanımı örnekleri

  HTML elementleri listesi Türkçe açıklamaları aşağıdaki gibidir. Etiket-Element Görev açıklaması <!–…–> Yorum tanımlar <!DOCTYPE> Defines the document type <a> Bağ, köprü tanımlar <abbr> Kısaltma tanımlar <acronym> Not supported in HTML5. Defines an acronym <address> Defines contact information for the author/owner of a document <applet> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01. Defines an embedded applet <area> […]