• DB (VeriTabanı)
  • MongoDB veritabanına konsoldan bağlanma komutu kullanımı örneği (Connect to MongoDB database command usage example from console)

    MongoDB veritabanına terminalden,komut satırından(command line) bağlanmak için aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız. “mongo” komutunu çalıştırdığınızda öntanımlı olarak “localhost” adresine ve “27017” portuna bakar. Terminal üzerinden farklı bir porta veya adrese bağlanmak istediğinizde “–host” ve “–port” seçeneklerinide ekleyerek MongoDB ye bağlanabilirsiniz. Örnek kullanım şöyledir.