• SQL
  • SQL SELECT komutu kullanımı örneği (SQL SELECT command usage example)

    “SELECT” kelimesi “seçmek” anlamındadır. SQL yapısında “SELECT” veritabanından istenen koşullara uygun verileri,bilgileri getirmek için kullanılır. Sade kullanımını şu şekildedir. result_clause : SQL’den gelmesi istenen kolonların seçildiği alandır. Alabileceği değerler “*” veya “alan1, alan2, alan3, …” a. * : Tüm alanları getirmek için kullanılır. Komutu personel tablosundaki tüm kayıtların okuması için kullanılır. b. alan1, alan2 … […]