• Java
  • Java sınıf üyelerine erişim kontrolü public,protected,no modifier,private

    Java da ilgili sınıfın üyelerine erişimi kontrol altına almak için public,protected,private ifadeleri kullanılır veya sınıf üyesi için bir ifade kullanılmayabilir de. No modifier ifadesi friendly ifadesi olarakda tabir edilir. Her kullanım için ulaşım kontrolleri ve izinleri şöyledir. Class (Sadece Sınıftan) Package (Sadece Paketten) Subclass (Alt sınıftan) Other (Her yerden) public Evet Evet Evet Evet protectred […]