• Java
  • Java akış kontrol ifadeleri,mekanizmaları (Java control flow statements, mechanisms)

    Java kodlarınızda devam eden kod içindeki sürecinizi kontrol etmek için Javada akış kontrol ifadeleri,mekanizmaları (control flow statements) konusu altında toplanan koşullar aşağıdaki gibidir. Karar verme ifadeleri (decision-making statements) if-then if-then-else switch Döngü ifadeleri (looping statements) for while do-while Dallanma ifadeleri (branching statements) break continue return

  • Java
  • Java “for” döngü kodu kullanımı örneği (Java “for” loop code usage example)

    Java’da “for” döngüsünün kullanımını iki şekilde yapabilirsiniz. Bu iki çeşit için de örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. Birinci olarak başlangış ve bitiş değeri vererek ve her döngü aşamasında başlangıç değerini arttırarak yapabilirsiniz. Kullanım şekli şöyledir: İkinci olarak ise objemiz sayısınca döngü devam etmektedir. Kullanım şekli şöyledir: Birinci tarzdaki kullanım örneğimiz: Yukarıdaki kod bloğumuzun çıktı şöyle olacaktır. İkinci […]