• DB (VeriTabanı)
  • MongoDB veritabanından veri çekme,SELECT sorgusu komutu kullanımı örneği (MongoDB fetch,SELECT query command usage example)

    MongoDB de kullandığımız veritabanına ulaştıktan sonra ilgili collection yani tablo dan veri çekmek için “find()” operasyonunu kullanmalısınız, klasik veritabanlarındaki SELECT sorgusuna karşılık gelmektedir. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir. Öncelikle buradaki gibi MongoDB veritabanına bağlanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki komut ile customers tablosundaki bütün verileri çekmiş olursunuz. SQL karşılığı ilse Bir başka MongoDB sorgu örneği ise şöyledir. SQL karşılığı […]