• Java
  • Java extends nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

    Extend, Türkçe de genişleme,yayılma anlamlarına gelmektedir. Java programlama dilinde ise extends kullanınımı sınıfların birbirlerini miras/kalıtım(inheritance) olarak kullanımında yer almaktadır. Javada extends kullanımı şöyle olmaktadır. Bizim “Person” ve “Student” nesnelerimiz var olduğunu düşünelim. “Person” nesnesinde bir kişinin adı olacağı için “Name” özelliği(property) tanımlıyoruz. “Student” nesnesinde ise bir öğrencinin de adı olması gerektiği için bir “Name” özelliğine […]