• ABAP
 • ABAP Dinamik parametre ile fonksiyon çağırma kodu kullanımı örneği (ABAP Call function with Dynamic parameter(s) code usage example)

  *&———————————————————————*
  *& Report  ZFIASB_DYNAMIC_PARAMETERS
  *&
  *&———————————————————————*
  *& Bu program DATE_GET_WEEK fonksiyonu ile yapılabilecek işlemin
  *& parametereler dinamik olarak gonderilerek nasıl yapılabileceğini
  *& gostermek için yazılmıstır.
  *&
  *& Bu sekilde optional parametreleri olan bir fonskiyonu duruma
  *& gore farklı parametreler ile run etmek için kullanabiliriz
  *& a. Sadece export parametresini gonderip sy-subrc kontrol edebiliriz.
  *& b. Export parametresi gonderip import parametresi
  *&    ile sonucu alabiliriz.
  *& Burada dikkat edilmesi gereken ptab_line olusturulurken
  *& KIND parametresiyle parametrenin import/export/table/change oldugu dogru
  *& tanımlanmalıdır
  *( Bununla ilgili kullanılacak değerler ABAP type pool dan bulunabilir )
  *& abap_func_exporting/abap_func_importing/abap_func_tables/abap_func_changing
  *&
  *&CALL FUNCTION ‘DATE_GET_WEEK’
  *&  EXPORTING
  *&    date               = sy-datum
  *& IMPORTING
  *&   WEEK               = aweek
  *& EXCEPTIONS
  *&   DATE_INVALID       = 1
  *&   OTHERS             = 2
            .
  *&IF sy-subrc <> 0.
  *& MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
  *&        WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  *&ENDIF.
  *&———————————————————————*

            REPORT  zfiasb_dynamic_parameters.

            TYPE-POOLS abap.

            DATA: func TYPE string,
                  aweek TYPE scal-week,
                  date TYPE sy-datum,
                  ptab TYPE abap_func_parmbind_tab,
                  ptab_line TYPE abap_func_parmbind,
                  etab TYPE abap_func_excpbind_tab,
                  etab_line TYPE abap_func_excpbind.

            func = ‘DATE_GET_WEEK’.
  *&a+&b Export parameters
            date = sy-datum.
            ptab_line-name = ‘DATE’.
            ptab_line-kind = abap_func_exporting." !!!!!! onemli
            GET REFERENCE OF date INTO ptab_line-value.
            INSERT ptab_line INTO TABLE ptab.
  *only &b Import parameters
            ptab_line-name = ‘WEEK’.
            ptab_line-kind = abap_func_importing." !!!!!! önemli
            GET REFERENCE OF aweek INTO ptab_line-value.
            INSERT ptab_line INTO TABLE ptab.
  * exception table
            etab_line-name = ‘DATE_INVALID’.
            etab_line-value = 1.
            INSERT etab_line INTO TABLE etab.
            etab_line-name = ‘OTHERS’.
            etab_line-value = 2.
            INSERT etab_line INTO TABLE etab.

            CALL FUNCTION func
              PARAMETER-TABLE
                ptab
              EXCEPTION-TABLE
                etab.

  IF sy-subrc <> 0.
   MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
          WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  ENDIF.

  ** Burada eğer gecersiz bir tarih girilirse
  ** aweek = 000000 sy-subrc = 1 donecektir
            WRITE :/ date,aweek,sy-subrc.

  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on Reddit
 • ABAP
 • ABAP Dinamik SQL programlama ile Veri Karşılaştırma kodu kullanımı örneği (ABAP Dynamic SQL programming & Data Comparing code usage example)

  Bu örnek kodda ABAP içinde dinamik SQL programlama (Dynamic SQL Programming) ve field-symbols kullanımları için örnek kod vardır. Program özellikle yeni açılan ana verilerde (master data) ortaya çıkan problemlerde hataya sebep olan farklılıkları bulabilmek için yazılmıştır. Ekranda girilecek maksimum 5 adet tabloyu, verilen alan adlarında (field name) için değer1 (value1) ve değer2 (value2) değerleri için […]